Przenieś do treści

Proceedings

Status:

Wyszukaj po znaku sprawy lub nazwie:

Type:

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. Wykonanie operatów szacunkowych na aktualizację opłat rocznych dla nieruchomości Skarbu Państwa przekazanych w trwały zarząd oraz wycenę nieruchomości przeznaczonej do przekazania w darowiźnie. SP-ZP.272.5.24.2023.I 2023-09-21 10:37 2023-09-25 12:00
2. Wykonanie operatów szacunkowych na aktualizację opłat rocznych dla nieruchomości Skarbu Państwa przekazanych w trwały zarząd oraz wycenę nieruchomości przeznaczonej do przekazania w darowiźnie. SP-ZP.272.5.23.2023.I 2023-09-12 09:56 2023-09-14 12:00
3. Wykonanie operatów szacunkowych na aktualizację opłat rocznych dla nieruchomości Skarbu Państwa przekazanych w trwały zarząd oraz na wycenę nieruchomości przeznaczonej do przekazania w darowiźnie SP-GN.272.5.22.2023.MS 2023-08-25 10:31 2023-09-01 12:00
4. SP-ZP.272.21.19.2023.PP.I Świadczenie usług medycznych w ramach akcji informacyjno-profilaktyczno-społecznej w zakresie promocji zdrowia pn.: „Biała Niedziela w Powiecie Wrocławskim” w podziale na zadania i pakiety. SP-ZP.272.21.19.2023.PP.I 2023-07-06 14:18 2023-07-18 12:00
5. SP-ZP.272.2.20.2023.KJ.I Interwencyjne usuwanie i utylizacja martwych zwierząt i ich szczątków z dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego w podziale na 2 zadania SP-ZP.272.2.20.2023.KJ.I 2023-07-07 14:49 2023-07-18 11:00
6. SP-ZP.272.2.16.2023.PP.I Zabezpieczenie pobocza jezdni polegające na umocnieniu kostką granitową w ciągu drogi powiatowej nr 2022D na odcinku Pietrzykowice-Smolec, gmina Kąty Wrocławskie SP-ZP.272.2.16.2023.PP.I 2023-06-29 15:50 2023-07-18 10:00
7. SP- ZP.272.5.18.2023.PP.I Wykonanie dokumentacji na potrzeby aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, w zakresie nadania nowych identyfikatorów działkom ewidencyjnym dla obrębów: Kąty Wrocławskie – jednostka ewidencyjna Kąty Wrocławskie oraz Górka, Strzeblów i Sobótka – jednostka ewidencyjna Sobótka SP- ZP.272.5.18.2023.PP.I 2023-07-04 13:51 2023-07-14 10:00
8. SP-ZP.272.5.17.2023.I Wykonanie operatów szacunkowych dla nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wrocławskiego, w celu ustalenia ich wartości rynkowych na potrzeby sprzedaży SP-ZP.272.5.17.2023.I 2023-06-28 13:19 2023-07-05 23:59
9. SP-ZP.272.2.15.2023.I Pełnienie nadzoru autorskiego na realizacją zadania, pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2000D w Mietkowie – Zadanie 2” SP-ZP.272.2.15.2023.I 2023-05-25 09:25 2023-06-02 10:00
10. Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości nr: 501/2 o powierzchni 0,0063 ha, obrębie Żórawina, Gmina Żórawina oraz 203/10 o powierzchni 0,0103 ha, obręb Kiełczów, gmina Długołęka, stanowiących własność Powiatu Wrocławskiego, w celu ustalenia wartości tych nieruchomości na potrzeby uregulowania ich stanu prawnego SP-ZP.272.2.10.2023.I 2023-04-28 11:10 2023-05-15 13:00
11. SP-ZP.272.2.14.2023.PP.I Wykonanie i opracowanie wyników pomiarów natężenia ruchu drogowego na drogach powiatowych, przejazdach kolejowo-drogowych oraz skrzyżowaniach na terenie powiatu wrocławskiego w roku 2023, w podziale na 2 zadania SP-ZP.272.2.14.2023.PP.I 2023-04-20 15:18 2023-04-26 12:00
12. SP-ZP.272.2.13.2023.PP.I Wykonanie ekspertyz technicznych dla wskazanych drogowych obiektów inżynierskich - mostów, wiaduktów zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu wrocławskiego SP-ZP.272.2.13.2023.PP.I 2023-04-19 13:22 2023-04-26 10:00
13. Przeprowadzenie przeglądów podstawowych (rocznych) oraz określenie nośności dla wskazanych drogowych obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu wrocławskiego. SP-ZP.272.2.9.2023.PP.I 2023-04-03 15:45 2023-04-14 10:00
14. SP-ZP.272.2.7.2023.PP.I Dostawa materiału kamiennego o uziarnieniu ciągłym dla potrzeb Obwodów Drogowych w Mirosławicach i w Sulimowie w podziale na 2 zadania SP-ZP.272.2.7.2023.PP.I 2023-03-07 14:22 2023-03-14 10:00
15. SP-ZP.272.2.6.2023.PP.I Sprzątanie dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego w podziale na 2 zadania SP-ZP.272.2.6.2023.PP.I 2023-02-24 13:58 2023-03-02 13:00
16. SP-ZP.272.21.2.2023.MC.I Realizacja zdalnego monitoringu klinicznej jakości parametrów życiowych płodu (KTG) w ramach programu pn.: „Powiat Wrocławski promuje e-zdrowie”. SP-ZP.272.21.2.2023.MC.I 2023-01-30 16:19 2023-02-06 10:00
17. SP-ZP.272.2.1.2023.I Dostawa masy mineralno-asfaltowej na zimno dla potrzeb Obwodów Drogowych w Mirosławicach i w Sulimowie w podziale na 2 zadania SP-ZP.272.2.1.2023.I 2023-01-25 08:57 2023-02-01 10:00
18. SP.ZP.272.20.2022.I.FK Wybór biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Powiatu Wrocławskiego za rok 2022, 2023 SP.ZP.272.20.2022.I.FK 2022-11-17 13:30 2022-11-25 11:00
19. SP.ZP.272.25.2022.I.DT Montaż wraz z dostawą i uruchomieniem wyświetlaczy prędkości rzeczywistej w ciągu dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego SP.ZP.272.25.2022.I.DT 2022-11-14 12:23 2022-11-21 12:00
20. SP.ZP.272.26.2022.I.DT Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w zakresie wykonania urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z wprowadzeniem oznakowania poziomego i pionowego w ciągu dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego SP.ZP.272.26.2022.I.DT 2022-11-08 11:16 2022-11-15 10:00
21. Ubezpieczenie floty pojazdów należących do Powiatu Wrocławskiego, użytkowanych przez Starostwo Powiatowe we Wrocławiu na roczny okres polisowania w podziale na 2 zadania SP.ZP.272.23.2022.I.DT 2022-11-03 14:09 2022-11-09 12:00
22. SP.ZP.272.24.2022.I.ORP Wynajem samochodu osobowego – elektrycznego dla Starostwa Powiatowego we Wrocławiu SP.ZP.272.24.2022.I.ORP 2022-11-03 15:29 2022-11-09 10:00
23. SP.ZP.272.22.2022.I.KM Usuwanie pojazdów z dróg zlokalizowanych na obszarze Powiatu Wrocławskiego w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym, na wyznaczony przez Starostę parking strzeżony. SP.ZP.272.22.2022.I.KM 2022-10-26 13:02 2022-11-04 12:00
24. SP.ZP.272.19.2022.I.DT Oczyszczenie kanalizacji deszczowej w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu wrocławskiego, w podziale na 2 zadania SP.ZP.272.19.2022.I.DT 2022-09-22 14:22 2022-10-03 10:00
25. SP.ZP.272.17.2022.I.MOW Dostawa oleju opałowego do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobótce. SP.ZP.272.17.2022.I.MOW 2022-09-20 15:21 2022-09-27 12:00
26. SP.ZP.272.16.2022.I.DT Opracowanie dokumentacji geodezyjnej polegającej na wykonaniu zmiany użytku rodzaju „dr” na dz. nr 501/2 dr, obręb Żórawina , gmina Żórawina, zlokalizowanej w pasie drogi powiatowej nr 1972 D ( nr działki drogowej 501/1), zgodnie ze stanem faktycznym na gruncie SP.ZP.272.16.2022.I.DT 2022-07-25 09:22 2022-08-04 13:00
27. SP.ZP.272.15.2022.II.DT Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu dróg powiatowych nr 1997D i 2085D w miejscowości Domanice, gm. Mietków” SP.ZP.272.15.2022.II.DT 2022-07-14 15:10 2022-07-27 10:00
28. SP.ZP.272.14.2022.I.DT Wykonanie projektów stałej organizacji ruchu na wskazanych drogach publicznych będących w Zarządzie Powiatu Wrocławskiego w roku 2022 w podziale na dwie części - Część I w podziale na 3 zadania SP.ZP.272.14.2022.I.DT 2022-06-24 12:10 2022-07-01 11:00
29. SP.ZP.272.13.2022.I.DT Przebudowa drogi powiatowej nr 1918D w m. Kamień, gm. Długołęka, w zakresie budowy peronu przystankowego i dojścia do przejścia dla pieszych, w systemie „zaprojektuj i wybuduj” SP.ZP.272.13.2022.I.DT 2022-06-23 14:55 2022-06-30 10:00
30. SP.ZP.272.11.2022.I.DT Przebudowa drogi powiatowej nr 1918D w m. Kamień, gmina Długołęka, w zakresie budowy peronu przystankowego i dojścia do przejścia dla pieszych, w systemie „zaprojektuj i wybuduj” SP.ZP.272.11.2022.I.DT 2022-06-13 11:39 2022-06-21 10:00
Legenda
- Current
- Archive