Przenieś do treści

Proceedings

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. SP.ZP.272.19.2022.I.DT Oczyszczenie kanalizacji deszczowej w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu wrocławskiego, w podziale na 2 zadania SP.ZP.272.19.2022.I.DT 2022-09-22 14:22 2022-10-03 10:00
2. SP.ZP.272.17.2022.I.MOW Dostawa oleju opałowego do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobótce. SP.ZP.272.17.2022.I.MOW 2022-09-20 15:21 2022-09-27 12:00
3. SP.ZP.272.16.2022.I.DT Opracowanie dokumentacji geodezyjnej polegającej na wykonaniu zmiany użytku rodzaju „dr” na dz. nr 501/2 dr, obręb Żórawina , gmina Żórawina, zlokalizowanej w pasie drogi powiatowej nr 1972 D ( nr działki drogowej 501/1), zgodnie ze stanem faktycznym na gruncie SP.ZP.272.16.2022.I.DT 2022-07-25 09:22 2022-08-04 13:00
4. SP.ZP.272.15.2022.II.DT Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu dróg powiatowych nr 1997D i 2085D w miejscowości Domanice, gm. Mietków” SP.ZP.272.15.2022.II.DT 2022-07-14 15:10 2022-07-27 10:00
5. SP.ZP.272.14.2022.I.DT Wykonanie projektów stałej organizacji ruchu na wskazanych drogach publicznych będących w Zarządzie Powiatu Wrocławskiego w roku 2022 w podziale na dwie części - Część I w podziale na 3 zadania SP.ZP.272.14.2022.I.DT 2022-06-24 12:10 2022-07-01 11:00
6. SP.ZP.272.13.2022.I.DT Przebudowa drogi powiatowej nr 1918D w m. Kamień, gm. Długołęka, w zakresie budowy peronu przystankowego i dojścia do przejścia dla pieszych, w systemie „zaprojektuj i wybuduj” SP.ZP.272.13.2022.I.DT 2022-06-23 14:55 2022-06-30 10:00
7. SP.ZP.272.11.2022.I.DT Przebudowa drogi powiatowej nr 1918D w m. Kamień, gmina Długołęka, w zakresie budowy peronu przystankowego i dojścia do przejścia dla pieszych, w systemie „zaprojektuj i wybuduj” SP.ZP.272.11.2022.I.DT 2022-06-13 11:39 2022-06-21 10:00
8. SP.ZP.272.8.2022.I.ORP Dostawa materiałów biurowych do siedziby Starostwa Powiatowego we Wrocławiu. SP.ZP.272.8.2022.I.ORP 2022-03-31 12:10 2022-04-08 11:00
9. SP.DT.272.9.2022.I.DT Sprzątanie dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego w podziale na 2 zadania SP.ZP.272.9.2022.I.DT 2022-03-31 10:21 2022-04-07 13:00
10. SP.ZP.272.7.2022.I.DT Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni przy użyciu grysów i emulsji na drogach powiatowych na terenie działania Obwodu Drogowego w Sulimowie i Obwodu Drogowego w Mirosławicach w podziale na 2 zadania SP.ZP.272.7.2022.I.DT 2022-03-23 11:40 2022-03-31 13:00
11. SP.ZP.272.5.2022.I.DT Interwencyjne usuwanie i utylizacja martwych zwierząt i ich szczątków z dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego w podziale na 2 zadania. SP.ZP.272.5.2022.I.DT 2022-03-23 13:44 2022-03-30 11:00
12. SP.ZP.272.4.2022.I.DT Dostawa materiału kamiennego o uziarnieniu ciągłym dla potrzeb Obwodów Drogowych w Mirosławicach i w Sulimowie w podziale na 2 zadania SP.ZP.272.4.2022.I.DT 2022-03-16 11:15 2022-03-24 13:00
13. SP.ZP.272.2.2022.I.DT Wykonanie ekspertyzy w celu określenia średniej wartości 1 m² nieruchomości przeznaczonych pod drogi powiatowe na terenie powiatu wrocławskiego SP.ZP.272.2.2022.I.DT 2022-02-23 15:24 2022-03-04 13:00
14. SP.ZP.272.1.2022.I.GN-Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Biskupice, jednostka ewidencyjna Jordanów Śląski, powiat wrocławski SP.ZP.272.1.2022.I.GN 2022-02-24 09:21 2022-03-03 12:00
15. SP.ZP.272.23.2021.I.KM Usuwanie pojazdów z dróg zlokalizowanych na obszarze Powiatu Wrocławskiego w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym, na wyznaczony przez Starostę parking strzeżony. SP.ZP.272.23.2021.I.KM 2021-10-29 12:25 2021-11-08 10:00
16. SP.ZP.272.22.2021.I.DT Usługa zwalczania śliskości i odśnieżania dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie w sezonie zimowym 2021/2022. SP.ZP.272.22.2021.I.DT 2021-10-26 14:00 2021-11-02 10:00
17. SP.ZP.272.21.2021.I.DT Usługa zwalczania śliskości i odśnieżania dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie w sezonie zimowym 2021/2022 SP.ZP.272.21.2021.I.DT 2021-10-13 15:44 2021-10-21 11:00
18. Remont stawów zlokalizowanych przy drodze powiatowej nr 1920D w m. Oleśniczka, gm. Długołęka SP.ZP.272.20.2021.I.DT 2021-10-06 14:52 2021-10-14 13:00
19. Opracowanie strategicznych map hałasu dla dróg powiatowych powiatu wrocławskiego, po których przejeżdża ponad 3 000 000 pojazdów rocznie, oraz wykonanie pomiarów hałasu SP.ZP.272.19.2021.I.DT 2021-10-04 09:46 2021-10-11 13:00
20. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w zakresie wykonania urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z wprowadzeniem oznakowania poziomego i pionowego w ciągu dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego SP.ZP.272.18.2021.I.DT 2021-09-07 12:30 2021-09-15 13:00
21. SP.ZP.272.16.2021.I.DT - Wymiana krawężników przy drogach powiatowych Powiatu Wrocławskiego SP.ZP.272.16.2021.I.DT 2021-08-27 13:22 2021-09-10 13:00
22. Remont stawów zlokalizowanych przy drodze powiatowej nr 1920D w m. Oleśniczka, gm. Długołęka SP.ZP.272.17.2021.I.DT 2021-09-02 09:42 2021-09-10 13:00
23. SP.ZP.272.15.2021.I.DT Wykonanie projektów stałej organizacji ruchu na wskazanych drogach publicznych będących w Zarządzie Powiatu Wrocławskiego w roku 2021 w podziale na 3 zadania SP.ZP.272.15.2021.I.DT 2021-07-22 12:31 2021-07-28 13:00
24. SP.ZP.272.14.I.2021.I.GN Digitalizacja dokumentów analogowych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w powiecie wrocławskim SP.ZP.272.14.I.2021.I.GN 2021-07-14 16:23 2021-07-21 11:00
25. Dostawa materiałów biurowych do siedziby Starostwa Powiatowego we Wrocławiu. SP.ZP.272.12.2021.I.ORP 2021-06-14 12:49 2021-06-23 11:00
26. Opracowanie Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Wrocławskiego na lata 2022-2025 SP.ZP.272.9.2021.I.EKS 2021-04-08 11:04 2021-04-26 10:00
27. Profilaktyczne badania lekarskie medycyny pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego we Wrocławiu SP.ZP.272.10.2021.I.ORP 2021-04-08 11:50 2021-04-15 12:00
28. Przygotowanie projektu, wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych. SP.ZP.272.6.2021.I.WPS 2021-03-30 12:23 2021-04-06 13:00
29. Przygotowanie projektu, wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych. SP.ZP.272.3.2021.I.WPS 2021-03-17 12:21 2021-03-26 10:00
30. Dostawa materiału kamiennego o uziarnieniu ciągłym dla potrzeb Obwodów Drogowych w Mirosławicach i w Sulimowie w podziale na 2 zadania SP.ZP.272.1.2021 2021-02-10 10:07 2021-02-17 13:00
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne