Przenieś do treści

Proceedings

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. Dostawa materiałów biurowych do siedziby Starostwa Powiatowego we Wrocławiu. SP.ZP.272.12.2021.I.ORP 2021-06-14 12:49 2021-06-23 11:00
2. Opracowanie Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Wrocławskiego na lata 2022-2025 SP.ZP.272.9.2021.I.EKS 2021-04-08 11:04 2021-04-26 10:00
3. Profilaktyczne badania lekarskie medycyny pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego we Wrocławiu SP.ZP.272.10.2021.I.ORP 2021-04-08 11:50 2021-04-15 12:00
4. Przygotowanie projektu, wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych. SP.ZP.272.6.2021.I.WPS 2021-03-30 12:23 2021-04-06 13:00
5. Przygotowanie projektu, wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych. SP.ZP.272.3.2021.I.WPS 2021-03-17 12:21 2021-03-26 10:00
6. Dostawa materiału kamiennego o uziarnieniu ciągłym dla potrzeb Obwodów Drogowych w Mirosławicach i w Sulimowie w podziale na 2 zadania SP.ZP.272.1.2021 2021-02-10 10:07 2021-02-17 13:00
7. Dostawa artykułów spożywczych do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobótce, ul. Słoneczna 31, w podziale na 2 zadania MOW.3410.7.2020 2020-12-02 14:48 2020-12-09 10:00
8. Dostawa oleju opałowego. MOW.3410.6.2020 2020-12-01 14:26 2020-12-08 13:00
9. Interwencyjne usuwanie i utylizacja martwych zwierząt z dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego w podziale na 2 zadania SP.ZP.272.27.2020.I.DT 2020-11-30 10:23 2020-12-04 11:00
10. Wybór biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Powiatu Wrocławskiego za rok 2020, 2021 SP.ZP.272.25.2020.I.FK 2020-11-20 14:15 2020-11-30 11:00
11. Wykonanie tymczasowego parkingu dla samochodów osobowych na działce obszar południe AR_9, dz. 81/16, zlokalizowanej przy ul. T. Kościuszki 131 (z tyłu siedziby Starostwa Powiatowego we Wrocławiu). SP.ZP.272.26.2020.I.ORP 2020-11-20 15:04 2020-11-25 12:00
12. Interwencyjne usuwanie i utylizacja martwych zwierząt z dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego w podziale na 2 zadania SP.ZP.272.24.2020.I.DT 2020-11-17 09:18 2020-11-23 11:00
13. Usuwanie pojazdów z dróg zlokalizowanych na obszarze Powiatu Wrocławskiego w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym, na wyznaczony przez Starostę parking strzeżony. SP.ZP.272.23.2020.I.KM 2020-11-09 16:25 2020-11-16 11:00
14. Przetworzenie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – rejestrów gruntowych oraz skorowidzów działek i podmiotów – w postaci nieelektronicznej do postaci dokumentów elektronicznych (archiwizacja w postaci skanu). SP.ZP.272.22.I.GN 2020-10-29 12:27 2020-11-05 11:00
15. Usuwanie pojazdów z dróg zlokalizowanych na obszarze Powiatu Wrocławskiego w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym, na wyznaczony przez Starostę parking strzeżony. SP.ZP.272.21.2020.I.KM 2020-10-23 16:18 2020-10-30 11:00
16. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania: Remont wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1936 Radwanice-Zacharzyce KM 0+980 nad linią kolejową NR: L277, L132, L764, L349 w trybie zaprojektuj i wybuduj – ETAP I. SP.ZP.272.20.2020.I.DT 2020-10-15 14:34 2020-10-23 11:00
17. Wykonanie i opracowanie pomiarów natężenia ruchu drogowego na drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego w roku 2020 w podziale na 2 zadania. SP.ZP.272.19.2020.I.DT 2020-10-06 15:13 2020-10-14 11:00
18. Usługa związana z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych polegająca na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości zimowej w sezonie zimowym 20/21 na terenie działania ODM przy użyciu nośnika dla piaskarki o ładowności min. 6 Mg i pługa średniego. SP.ZP.272.18.2020.I.DT 2020-10-02 13:28 2020-10-12 11:00
19. Wymiana krawężników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego SP.ZP.272.17.2020.I.DT 2020-08-31 14:09 2020-09-04 11:00
20. Dostawa papieru kserograficznego do drukarek i kserokopiarek dla Starostwa Powiatowego we Wrocławiu SP.ZP.272.16.2020.I.ORP 2020-08-17 13:26 2020-08-27 11:00
21. Dostawa materiałów biurowych do siedziby Starostwa Powiatowego we Wrocławiu. SP.ZP.272.15.2020.I.ORP 2020-08-05 13:56 2020-08-11 11:00
22. Wykonanie prac remontowych toalety damskiej i hou w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Sobótce MOW.3410.4.2020 2020-07-31 14:37 2020-08-07 13:00
23. Dostawa materiałów biurowych do siedziby Starostwa Powiatowego we Wrocławiu. SP.ZP.272.14.2020.I.ORP 2020-07-17 14:55 2020-07-28 11:00
24. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w zakresie wykonania urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z wprowadzeniem oznakowania poziomego i pionowego w ciągu dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego. SP.ZP.272.13.2020.I.DT 2020-07-06 15:41 2020-07-15 11:00
25. Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do naboru w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Poddziałanie 2.1.2 – E-usługi publiczne - ZIT WrOF dla projektu pn. „Rozwój elektronicznych usług 2020-06-05 13:56 2020-06-25 15:00
26. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania: Rozbudowa dróg powiatowych nr 1917D, tj. ul. Wilczyckiej w Kiełczowie i ul. Wrocławskiej w Wilczycach oraz nr 1922D, tj. ul. Rzecznej w Kiełczowie, gmina Długołęka. ETAP I 2020-05-25 16:36 2020-06-02 11:00
27. „Dostawa drona wyposażonego w czujniki inspekcyjne do pomiaru poziomu zanieczyszczeń powietrza wraz z całym osprzętem.” 2020-05-25 11:15 2020-06-01 11:00
28. Wykonanie przeglądów budowlanych (5-letnich) wraz z przeglądem stanu sprawności technicznej i pomiarami instalacji elektrycznej obiektów budowlanych stanowiących własność Powiatu Wrocławskiego w obwodach drogowych w Mirosławicach i Sulimowie 2020-05-20 13:33 2020-05-29 11:00
29. Wykonanie przeglądów budowlanych (5-letnich) wraz z przeglądem stanu sprawności technicznej i pomiarami instalacji elektrycznej obiektów budowlanych stanowiących własność Powiatu Wrocławskiego w obwodach drogowych w Mirosławicach i Sulimowie. 2020-05-08 15:21 2020-05-18 11:00
30. Dostawa drona wyposażonego w czujniki inspekcyjne do pomiaru poziomu zanieczyszczeń powietrza wraz z całym osprzętem 2020-05-06 14:59 2020-05-18 11:00
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne